Webbplatsens överlägg

24 sep – 16 okt – Matti Hintikka

 

Ursprunget för mina konstverk finns i naturen, landskap. Man kan förstå det som konkret eller mentalt. för den nordiska människan karaktärer i natur iakttagelser återvänder till ursprungsbilder där även den enklaste ytan, formen och färgens överlappning sätter igång ett långsamt samtal först i det egna medvetande och sedan som jag önskar i betraktarens innersta.

Jag behandlar mina motiv med att förenkla. Jag strävar efter ett målerisk och instinktiv slutresultat.

www.mattihintikka.com

matti-hintikka-2014-syvyys-100x70 matti-hintikka-neela-2013-40x53cm

Teosteni alkulähde on luonnossa, maisemassa, jonka voi ymmärtää joko konkreettisena tai menttaalisena. Pohjoisella ihmisellä luonnon- havainnon hahmot palautuvat alkukuviin joissa yksinkertaisetkin pinnat, muodot ja värin päällekkäisyydet aloittavat hitaan vuoropuhelunensin omassa tajunnassani ja sitten, niin toivon, katsojan sisimmässä.

Käsittelen aihettani pelkistäen, pyrkien maalaukselliseen ja vaiston varaiseen lopputulokseen.