Webbplatsens överlägg

Värva en medlem!

Den nya medlemmen sätter in 300 kr på föreningens konto (PG 65 09 78-0) och anger sitt namn och mailadress samt namnet på dig som har värvat.
Föreningen köper in konst från de konstnärer som ställer ut på Länsmansgården. Av medlemsavgiften på 300 kr går 75 % till inköp av konst. Vi vill med denna kampanj öka medlemsantalet. Vårt mål är att 1 % av kommunens invånare ska vara medlem i konstföreningen. Når vi målet får vi betydligt mer pengar att köpa konstverk för, samtidigt som vi stöder de professionella konstnärer från hela Sverige som ställer ut hos oss.

Du som medlem är bästa ambassadören att berätta varför man ska vara medlem i Österåkers Konstförening:
• Du kan vinna högklassig konst.
• Du får 10 % rabatt på inköp av konst vid våra egna utställningar.
• Du får 10 % rabatt på inramningar hos Frameland.
• Vi äger Länsmansgården och förvaltar och utvecklar gården.
• Vi arrangerar utställningar och aktiveter på gården.
• Vi stöder och främjar konst och kulturutövande.