Site Overlay

Konstföreningens styrelse 2019

Torill Findeisen, ordförande, 070-733 57 01, torill.findeisen(at)projektstrategerna.se

Christine Frostell, vice ordförande, christine.frostell(at)telia.com

Ami Moe Josefsson, sekretarare, 072-322 81 86, ami.josefsson(at)icloud.com

Mats Fridblom, kassör, 070-821 71 23,  mats.fridblom(at)telia.com,
Borgvägen 30, 184 51 Österskär

Kinna Lundin, 08-540 670 41, 070-556 70 41,  kinna.lundin(at)telia.com,
Täljö Ringväg 45, 184 92 Åkersberga

Gerhard Nuss, 076-112 13 58, gerhard(at)nuss.se,
Skolvägen 18 A, 184 30 Åkersberga

Laura Graf,  070-776 51 92, lauras.graf(at)gmail.com,
Gamla Solbergavägen 2, 184 91 Åkersberga

Lea Vattovaara, 08-540 810 27

Ingela Brandrup Wongsen, 070-890 08 22

Anders Pettersson, 076-876 66 62

(at) = @