Webbplatsens överlägg

Medlemsmöten

Årsmöte 2023 ägde rum i Berga teater den 27 mars kl 18.30

Å R S R E D O V I S N I N G 2022 ÖKF

Årsmöte 2022 ägde rum i Bergateater 23 mars kl 18

Årsmöte 2021 hölls den 17 juni

 Årsredovisning 2020 med verksamhetsberättelse

Årsmöte 2020 hölls den 4 mars.

Här finns verksamhetsberättelsen som antogs vid årsmötet och årsredovisningen.

Årsmöte 2019 hölls i Berga Teater den 7 mars.

 


Årsmöte 2018 ägde rum den 12 mars i Folkets Hus.

Före årsmötet kunde vi lyssna på ett inspirerande föredrag av Malou Holm ”Typiskt mej”.

Protokoll och handlingar från årsmötet:


Årsmöte 2017 hölls den 6 april på Österåkers bibliotek

Före årsmötet kunde rekordmånga besökare lyssna på föredraget ”Glas –  mitt andra modersmål” av konstnär Ebba von Wachenfeldt.

Årsmötet med efterföljande lotteri samlade många medlemmar. Se protokollet nedan. 

Ett medlemsmöte hölls torsdag 13 oktober 2016 Länsmansgården.

Medlemsmötet antog enhälligt styrelsens förslag till stadgeändring.
Efter protokollets justering publiceras det här. Våra nya stadgar kan du se här.
 

Årsmötet ägde rum torsdagen den 17 mars 2016 kl 19.00 i Säbykyrkan, Norrövägen 8.

 

Årsmötet 2015 i Österåkers Konstförening hölls 18 mars på Länsmansgården

________________________________________________________________

Medlemsavgift för år 2023

Medlemsavgiften för år 2020 är 300 kronor och ska vara inbetald senast den 31 mars på plusgiro 65 09 78-0.
Vid betalning var vänlig ange medlemmens namn och adress samt e-postadress.