Föreningens stadgar

Österåkers Konstförenings stadgar antogs av medlemsmöten i mars och oktober 2016

Våra nya stadgar som en pdf-fil .