Webbplatsens överlägg

Peter Norrman

Approaching a landscape

Fotografi, video, skulptur, ljud, text        

Ett arbete som utforskar taktilitet, arkivet, den fotografisk bilden som material och det rörliga.

Besjälade lämningar från en oklar framtid där lager av geologiska och historiska processer undersöks.

Tiden. Omsorgen. Minnesriten. Avtrycken.

Ett sorts monument.

 Peter Norrman är en multidisciplinär konstnär som arbetar i gränslandet mellan fotografi, skulptur, ljud och den rörliga bilden. Han är intresserad av att utforska materialitet, temporalitet och olika former av konstnärliga översättningar och förskjutningar som ett sätt att skapa kopplingar mellan minne, plats, objekt, perception och förgänglighet.

Norrman har en MFA från Konstfack och är verksam i Stockholm.

www.peternorrman.com

Instagram: @peternorrman

Webbsida: Peter Norrman