Webbplatsens överlägg

Eva-Karin Sandqvist – Klustret

– Leran som material och möjlighet fascinerar mig och är ofta min utgångspunkt när
jag jobbar. Lerans förmåga att reflektera mötande material, spegla mina händer och
frysa stunden.

Jag har sedan jag gick ut min keramikutbildning på konstskolan kuben i Örebro
1996 varit medlem i Forma Umeå Keramikförening. Det är också där, på
Kulturmejeriet i Röbäck, som jag också håller till och jobbar än idag.

Mycket av det jag gör är drejat och har en funktion i grunden men jag drar mer och
mer ut gränserna för vad som är funktionellt eller inte. Det skulpturala har också
under de senare åren fått en allt större plats i min produktion.

Huvud

evakarinsandqvist.se

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

Klustret är en sammanslutning av elva konstnärer och konsthantverkare.
Se “utställningar 2021″!