Webbplatsens överlägg

Håkan Blomqvist och Karin Westman

”Bortom Ytan”, glas

 

 

 

 

 

 


Half the moon, Håkan Blomqvist

Vi var med och startade konsthantverkskooperativet Öster om Ån i Uppsala 1980 och har fram till för ett par år sedan varit medlemmar i olika konsthantverkskooperativ i Värmland.

Vi har varit verksamma som konstnärer sedan 80 talet. Karin har sin tidigare tyngdpunkt på det textila och gick textillärarutbildningen i Uppsala i början av 80-talet, och Håkan arbetade med trä som huvudmaterial. Under 90-talet började vi samarbeta med trä och textilutställningar och kom också att göra gemensamma verk i de materialen.

Från 1999 har vi i huvudsak haft glas som vårt uttrycksmedel och arbetar skulpturalt med ugnsgjutet glas gjorda i sandformar. Vi bestämde oss för att arbeta gemensamt med glaset, vilket på vårt sätt att se bara har berikat vårt konstnärskap, 1+1=3. Har under åren främst ställt ut på många gallerier och konsthallar i Sverige, Europa, USA och Japan.

Arbeten i större format för offentliga miljöer har under de senaste åren allt mer tagit vår tid i anspråk, där vår breda materialkännedom bestämmer utförandet av skulpturer i olika miljöer. Färgrikedomen har genomgående haft stor betydelse i våra verk och en stor del av deras inspiration kommer från alla resor världen över.

Vikten av en hållbar omvärld känns mer och mer betydelsefull och speglas också i en del av deras senare verk. Känslor och tankar om att fånga det flyktiga i det som varit och är och som påverkat livet sen dess begynnelse.