Webbplatsens överlägg

13 okt – 4 nov 2018: MonaLisa Brieditis, Målning Teckning Glas

 

Bild: Grönt
Grönt

Mitt arbete – forskning

MÅLNINGAR
Urberget fascinerar. Tiden, historien, Kami – kraften och energin i berget. Urberget har bildats under 2 – 3 miljarder år.

Stockholms urbana rum har för mig mycket gemensamt med Bohuslän och Ålands bergslandskap. Det är höga väggar som ansluter mot vattnet.

Bergets sidor bildar kartor där vattnet ibland rinner. På Hamburgö är det den grå graniten som innehåller alla färger och på Källskär den röda graniten som glöder.

Att leva i dessa stenlandskap på öar ger en speciell upplevelse. Stenen känns mjuk när solen värmt upp och hård när det är kallt. Berget är statiskt men ändå så levande i olika ljus.

GLASET
I det högbrända planglaset möts teckningar och målningar i material, färgkroppar, oxider med legeringar, tid och värme. Genom att ändra mellan dessa nås nya verk. Glaset blir flytande i den höga temperaturen, kring 800°, där allt förenar sig och bildar frusna ögonblick.

Metaller och oxider gör bilderna genomlysta och pålysta i färg, ljus, skugga och reflexer.

Glaset är ett ”intet” där min teckning och målning svävar fritt och där speglingar och reflexer döljer och förstärker bilden. Glaset är levande. Glaset kan hänga i rummet eller bli delar av rummet som golv, fönster, väggar och tak eller bli en fristående form, skulptur.

Ljuset tänder färgen i glaset som fortplantar sig in i rummet och ger färgspel där.
Ett fruset Nu, som ljuset hela tiden gäckar.

Bild: Passion
Passion

”MonaLisa Brieditis tilldelas belöning för hennes sinnrika spel med färg och ljus. Hon lyfter säkert och känsligt fram det vikt- och tidlösa rummets egenskaper i måleriet. Skulpturen ljuder i välklingande samklang och visar bildmusikens sinne för inneboende skikt och slingor.” 2015, Susanne Slöör, Ständig sekreterare Kungliga Konstakademin för de Fria Konsterna

 

 

 

 

MonaLisa Brieditis har bl a deltagit i utställningar på Konstakademin, Kulturhuset Konstnärshuset i Stockholm samt separatutställningar runt landet. Uppdrag för Statens Konstråd, kommuner, landsting, Riksdagen, Rikspolisen och privata sektorn.
I måleriet handlar det om Rum, Ljus och Färg, i teckning Musik och Dans.
I gestaltningen av den Offentliga Uppdragen är det ofta målningen man kliver in i.