Site Overlay

Sommaren 2017: Bertram Schmiterlöw – akvarell och olja

Akvarell
Olja

Bertram Schmiterlöw föddes i Stockholm 1920. Han utbildade sig bland annat vid Otte Skölds målarskola 1942 och på Konstakademiens grafikskola 1943-46. Han reste tidigt utomlands och motiv från Argentina och Spanien har följt honom genom livet. Han bilder är ofta befolkade av människor som själva förefaller vara omedvetna om att de blivit iakttagna. De är försjunkna i sina egna tankar och iakttagelser, inte sällan anonyma, bortvända, men skildrade med stor sympati och vardagsrealism. Under många år var Schmiterlöw en mycket eftersökt porträttör och många inflytelserik svenska personer har funnit sig tillrätta bakom hans staffli. Porträtten utmärks av intimitet, känslighet och att personligheten framhävs mot en neutral bakgrund, utan skuggor eller andra för individen utmärkande och störande attiraljer.

Bertram Schmiterlöw har ofta jämförts med konstnärer som Bonnard, Giorgio Morandi (som just nu kan beskådas på Artipelag) och Edvard Hopper, men själv har han hävdat att också Zorn varit en av hans stora förebilder. Schmiterlöw bygger upp sina tavlor med hjälp av ljuset, kontraster och en rik expressiv men samtidigt nedtonad kolorit

Han tillbringade somrarna tillsammans med familjen här i Österskär, på Katarinavägen, och många av de tavlor som nu finns att beskåda i Konsthallen är motiv från havet, träden och ängarna utanför villan. Urvalet har gjorts tillsammans med barnen Teresa och Georg Schmiterlöw. Konstprofessorn Patrik Reuterswärd har sagt att ”som Liljefors älskar han tallarna och kråkorna” och, skulle man kunna tillägga, den svenska naturen i dess inte alltid så soliga skepnad.

Bertram Schmiterlöw dog 2002.

Tomas Lidman

Se Tom Ahlands film om Bertram och Christer Schmiterlöw på SVT Play!

Se wikipedia om Bertram Schmiterlöw!