Webbplatsens överlägg

22 feb – 9 mars 2014

Örjan Wikström, måleri

Örjan Wikström utbildades på Konstfack och på Konstakademin i Paris. Han bor och arbetar i Paris och Stockholm.

”I Örjan Wikströms bilder känner man konsthistoriens närvaro. Spår av Staffan Hallström, hos vilken han var privatelev mellan 1969 och 1971. Spår av Bonnard, den franske impressionisten. Spår av Bacons sätt att använda sig av vitt för att tända bilden. Giacomettis önskan att tänja på formen för att höja uttrycket. Närvaron finns där, som en röd tråd från 1970-talet fram till idag. Det finns hos honom en respekt för historien men, också en självklar respektlöshet.

Örjan Wikström bejakar det som omger honom och tar avstamp i det. Städerna han vandrar i, människorna han samtalar med. Böckerna han läser och konstnärerna som talar till honom. Ofta konstnärer som sprängt gränser under sin tid och som vidgat det konstnärliga uttrycket. Konstnärer som just Giacometti, Bacon och Hallström, men även författare som Rilke och Verlaine, och kulturlegender som Gertrud Stein. Han avbildar dem ömsint insvepta i ett ljus som liksom svävar fritt i rummet. Ett ljus som härrör lika mycket från en yttre ljuskälla som från ett inre mentalt ljus som belyser en scen ur ett förgånget nu. ” Mikael Kihlman 

    wikstrom1  SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Mikael Kihlman, grafik

Mikael Kihlman arbetar som grafiker och målare och har haft ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands.

För sin svart-vita grafik, i tekniken torrnål, har han tilldelats både svenska och internationella priser och utmärkelser.

”Mina bilder är mitt sätt att försöka förstå och orientera mig i den värld jag lever i. Jag dras till platser med historia och spår av mänskligt liv såsom städer, byar och historiska platser. Bilderna är både en ögonblicksbild av ett passerat nu och en bild av ett skeende utsträckt i tiden. Det viktiga ljuset som avtäcker mörkret ger en reflekterande och kontemplativ ton. Tekniken torrnål, en gammal koppargrafisk metod, passar mitt sätt att arbeta väldigt bra och ger av sig själv en patina och en känsla som tillför bilden mycket. Jag är i grunden en svart-vit grafiker, en av många i en stark svensk och europeisk tradition. Det är min huvudsakliga hemvist och utgångspunkt för min bildvärld.”

Representerad i The British Museum, London, Nationalmuseum, Moderna museet, Malmö konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Borås Konstmuseum, Värmlands museum, Karlstad, och Statens konstråd, landsting och kulturnämnder, privata samlingar samt i en mängd grafikbiennalers och grafiktriennalers samlingar världen över.

http://www.kihlman.net/index.php/sv/

       

Philip Möller-Loswick, fotografi (övervåningen i stora huset)

Philip Möller-Loswick började fotografera för cirka 10 år sedan. Han är självlärd och använder numera endast analog teknik. Han har tidigare ställt ut i Väsby konsthall.

”I mitt fotografi dras jag till naturen där jag försöker finna platser som ger mig en känsla. Den känslan kan vara av mystisk, enslig eller dyster karaktär. Eller vad som helst, som tilltalar.  Ett fotografi kan dock bara förmedla en bråkdel av det som den riktiga världen kan, att få den bråkdelen att betyda något, är konsten.”

http://www.loswick.com/