Site Overlay

Senior- och Kulturdagen

14 juni 2019

12.00 – 12.30  Invigning av Arne Ekstrand, ord. Kultur och fritidsnämnden

12.10                   Monika Kjellman (sjukgymnast) ord. i vård och omsorgs                           nämnden berättar om aktuella frågor rörande äldre samt vikten av att hålla sig i form

12.30                  Traditionell Norrbottens stickning.
                            Föredrag i Konsthallen med
Erika Nordvall Falk

13.00 – 13.30   Sjökarbyskolans förskoleklass sjunger vårsånger

13.30 -14.00    Inspirerande sittgympapass med Solgården 

14.00 – 15.00   Lousiana Dixi Kings

Arr SPF, ÖKF, Österåkers kommun

 

 

Copyright © 2019 Österåkers konsthall. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes