Senior- och Kulturdagen

14 juni 2019

12.00 – 12.30 Monika Kjellman  och Arne Ekstrand.

12.30 – 13.00 Föredrag i Konsthallen med Erika Nordvall Falk

13.00-13.30   Sjökarbyskolans förskoleklass sjunger vårsånger

13.30 -14.00  Solgården medverkar med motionspass

14.00 - 14.30 Program meddelas senare

14.30 – 15.00 Lousiana Dixi Kings