Medlemsmöten

Årsmöte 2018 äger rum den 12 mars i Folkets Hus, Bergasalen

Före årsmötet kl 18.30 kan du lyssna på ett inspirerande föredrag av Malou Holm "Typiskt mej". Se också hennes utställning på Länsmansgården!

Handlingar till årsmötet har skickats med posten. Här kan du också se dem:


Årsmöte 2017 hölls den 6 april på Österåkers bibliotek

Före årsmötet kunde rekordmånga besökare lyssna på föredraget "Glas -  mitt andra modersmål" av konstnär Ebba von Wachenfeldt.

Årsmötet med efterföljande lotteri samlade många medlemmar. Se protokollet nedan. Den nya styrelsen kan du se här.

Ett medlemsmöte hölls torsdag 13 oktober 2016 Länsmansgården.

Medlemsmötet antog enhälligt styrelsens förslag till stadgeändring.
Efter protokollets justering publiceras det här. Våra nya stadgar kan du se här.
 

Årsmötet ägde rum torsdagen den 17 mars 2016 kl 19.00 i Säbykyrkan, Norrövägen 8.

 

Årsmötet 2015 i Österåkers Konstförening hölls 18 mars på Länsmansgården

________________________________________________________________

Medlemsavgift för år 2018

Medlemsavgiften för år 2018 är 300 kronor och ska vara inbetald senast den 31 mars på plusgiro 5 09 78-0.
Vid betalning var vänlig ange medlemmens namn och adress samt e-postadress.